No5037女神芝芝Booty厦门旅拍天蓝色露肩连衣裙配超薄黑丝诱惑写真102P芝芝秀人网

No5037女神芝芝Booty厦门旅拍天蓝色露肩连衣裙配超薄黑丝诱惑写真102P芝芝秀人网

《本经》主咳嗽上气,火炙酒渍饮之。又浓煎洗牛马虱、树木虫蛀,用填孔中,更削杉木塞之,其虫即死,杀虫之功于此可知。

时珍曰,大风油有杀虫却病之功,然不可多服。 发明钩藤手足厥阴药也。

《本经》名松膏,俗名松香《本经》主痈疽恶疮,头疡白秃,疥瘙风气,安五脏除热,久服轻身不老延年。忌酸醋,犯之肠断,又忌葱、蒜、浆水。

苏恭曰∶饲朱点妇人臂,谬说也。麻根捣汁治产难衣胞不下,煮服治崩中不止,生走而熟守也,并治热淋下血不止。

治诸骨鲠,在上即吐出,在下即便出。又方用茄蒂中骨七枚,生何首乌一两煎服,连进三服即愈。

《大明》言,壮筋骨,助阳气,补虚劳,健腰膝,益颜色。 观《本经》惊痫癫疾结气,甄权镇心安魂魄等治,总皆入肝敛魂,用以疗阳神之脱,同气相求之妙。

Leave a Reply